Cascade

Cascada Strungi

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Cascadă cu debit variabil aflată pe Valea Bârlan , la o altitudinea de 1025m. Apa cade peste un abrupt vertical de andezit înalt de 15m

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Cascada Ciuroi

Locaţia:

Loc. Sighetu Marmaţiei, Loc. Sarasău ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Cascadă cu debit variabil aflată pe pârâul Ciuroi, valea Sarasău. Apa cade peste un abrupt vertical de andezit înalt de 35-40m

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Cascada Ciuroi

Locaţia:

Loc. Sighetu Marmaţiei, Loc. Sarasău ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Cascadă cu debit variabil aflată pe pârâul Ciuroi, valea Sarasău. Apa cade peste un abrupt vertical de andezit înalt de 35-40m

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Cascada Covătari

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Este aşezată într-un frumos defileu al Văii Runcu. Este o cascadă cu un debit bogat şi constant înaltă de cca 15m şi coboară printr-un culoar format în spintecătura stâncii de andezit.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Cascada Izvorul Runcului

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Cascadă de 5-6 m aflată pe Valea Runcului.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Cascada Şipote

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Cascadă înaltă de 7-8m aflată pe Valea Nadoşa. Este cea mai frumoasă cascadă din zonă.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

 

***

 

Abrupturi stâncoase

Piatra Goală (Piarta Iepii)

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Sector stâncos situat la obârşia Văii Iepii cu o frumoasă vedere spre Depresiunea Maramureşului

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Vf. Ţiganul

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Este cel mai înalt vârf din zonă 1222m

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Piatra Tisei

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Abrupt stâncos impresionant înalt de 80-100m situat în mijlocul depozitelor sedimentare miocene, şi reprezintă o formaţiune intruzivă de tip sill. Este cel mai impresionant sill de andezit din zonă.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Cornul Şarampăului

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Abrupt stâncos înalt de 30-40m, este un sill de andezit.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Piatra Văratecului

Locaţia:

Loc. Sarasău, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Abrupt stâncos impresionant înalt de 80m

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Piatra Săpânţei

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Abrupt vulcanic înalt de cca. 100m.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Piatra Şoimului, Piatra Borcutului, Piatra Custuri

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Abrupturi stâncoase.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Vf. Piatra Neagră 1170m (Biserica Vulpii)

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Stâncă impresionantă care face parte de pe aliniamentul Culmea Pietrii

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Vf. Tocarnea (895m)

Locaţia:

Loc. Bistra ,Dealurile Maramureşului

Scurta descriere:

Zonă cu abrupturi şi peşteri, cu o frumoasă panoramă spre Defileul Vişeului.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

 

***

 

Mlaştini

Mlaştini oligotrofe

Tâul Negru

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Tinov oligotrof cu o suprafaţă de 5ha, situat pe partea sud-estică a Vf. Negru la o altitudine de 1200m

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Tăul "La Ier"

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Este un tinov oligotrof situat sub Strunga Ţiganului la o altitudine de 900-1000m. Are o suprafaţă de 1,3 ha, este rotund şi bombat, înconjurat de o pădure de fag. La margine există un sfagnet de trecere de tip mezotrof. Aici vegetează specii rare de plante: roua cerului (Drosera rotundifolia) - plantă carnivoră, curechi de munte (Lingularia sibrica ), specie aflată pe lista speciilor ameninţate la nivel european (Aii).

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

**

Mlaştini mezotrofe

Tinovul Jilărescu

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Mlaştină mezotrofă situată la izvoarele pârâului Jilărescu la o altitudinea de 800m. Are o suprafaţă de 5ha şi un strat de turbă gros de 1m.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

 

***

 

Lacuri

Lacul Tepliţa

Locaţia:

Sighetu Marmaţiei, lângă râul Tisa

Scurta descriere:

Lac creat prin excavaţia terenului. Are o suprafaţă de 4ha şi este folosit ca lac de agrement şi pescuit. În timpul pasajului (toamna şi primăvara) pot fi observate specii de păsări acvatice.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Balta Monorii

Locaţia:

Loc. Câmpulung la Tisa, lângă râul Tisa

Scurta descriere:

Braţ mort al râului Tisa, are o lungime de 300m şi o lăţime de 10m, este folosită pentru pescuit. Balta Monorii reprezintă o zonă umedă cu un zăvoi bine dezvoltat.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

 

***

 

Defilee

Defileul Văii Runcu

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Defileu spectaculoas săpat în andezit

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Defileul Văii Săpânţa

Locaţia:

Loc. Săpânţa ,Munţii Igniş ,Platoul Vulcanic Maramureşan

Scurta descriere:

Defileu spectaculoas săpat în andezit

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

*

Defileul Vieşului

Locaţia:

Loc. Valea Vişeului, Loc. Bistra ,Munţii Maramureşului,Dealurile Maramureşului

Scurta descriere:

Defileu spectaculos cu lungime de cca 7km.

Persoană de contact:

Chiş Timur Vasile

Tel/Fax/Email: +40626371731 /+40746037103 E-mail:timurcvt@yahoo.com

Copyright © 2006. Clubul de speologie "MONTANA" Baia Mare