Titlul proiectului:

 

Trasee turistice în zona de frontieră româno-ucraineană

 Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare

 

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea  turistmului transfrontalier in zonele de frontieră Maramureş -Zakarpatska.

          Grupurile tinta ale proiectului sunt: structurile de primirea turiştilor din această zonă, agenţii de turism, comunităţile locale şi turiştii.

          Activităţile principale constau din realizarea de baze de date complexe cu informaţii despre atracţiile şi serviciile turistice din zonă, crearea şi amenajarea a 4 trasee turistice care să continue trasee din Ucraina şi a 4 pachete de produse de promovare a turismuluiîn trei limbi (româna, engleza, ucraineană) care să cuprindă: CD multimedia, pliante, broşuri şi hărţi. O atenţie deosebită vom acorda instruirii unor persoane active în domeniul turismului din zona vizată şi promovorii proiectului şi rezultatelor sale.

 

Obiectiv general:

 Dezvoltarea turismului transfrontalier în regiunea Maramureş-Zakarpatsk.

 

Obiective specifice:

1. Crearea şi structurarea în sistem digital a unei baze de date complexe cu informaţii despre atracţii şi servicii turistice din România şi Ucraina în regiunea Maramureş-Zakarpatsk, în decurs de 8 luni

2. Amenajarea a 4 trasee turistice în România, continuare a 4 deja existente în Ucraina, pe baza cărora să se poată realiza 4 pachete de produse de promovare, in decurs de 3 luni.

3. Instruirea a 40 de persoane în ghidaj general, ghidaj specializat şi primirea oaspeţilor, în decurs de 2 luni

4. Promovarea proiectului şi a rezultatelor sale, pe toată perioada de desfăşurare.

 

Premisele create de valorile naturale şi tradiţiile culturale bine păstrate oferă cadrul necesar dezvoltării unei industrii turistice deosebit de puternice. Aceasta este în strânsă corelaţie cu îmbunătăţirea standardelor sociale ale populaţiei. Problemele specifice ale celor douǎ judeţe pot avea o soluţie comunǎ bazatǎ pe colaborare şi comunicare. Fluxul de turişti între cele douǎ judeţe este relativ modest, bazat mai degrabǎ pe vizite la rude şi excursii scurte. Totuşi, atât în perioada de vară cât şi de iarnă, numeroşi turişti din Ucraina vizitează Pietrosul Rodnei şi staţiunile de schi din Borşa, Mogoşa şi Izvoare, Cimitirul Vesel din Săpânţa sau Bisericile din Lemn de pe Valea Izei. Colaborările şi schimburile directe, deşi sunt un factor important în dezvoltarea economica, nu au în această perioadă o cotǎ semnificativǎ.

În actual context al relaţiilor tensionate dintre România şi Ucraina, proiectele mici, ce implică relaţii directe între locuitorii statelor noastre şi bunul mers al colaborării la acest nivel pot contribui la relaxarea divergenţelor politice de la nivel central, constituindu-se în modele de bună practică şi colaborare.

Nevoile cǎrora se adreseazǎ proiectul se adresează în mod direct, aceleaşi atât în România cât şi în Ucraina, sunt:

- nevoia de acces facil şi direct la informaţie privind programele turistice, ofertele şi oportunităţile de turism, o mai bună şi mai agresivă promovare a zonei şi a oportunităţilor turistice

- nevoia de mai bunǎ cunoaştere reciprocǎ la nivelul agenţiilor, firmelor şi organizaţiilor de turism

- nevoia de promovare a propriilor valori şi a valorilor comune

- nevoia de relaţionare şi comunicare între furnizorii şi beneficiarii ofertelor de turism

- nevoia de investiţii în economia turisticǎ orizonalǎ (servicii turistice, refacerea unui traseu vechi şi realizarea altora care să realizeze legăturile necesare cu trasee din Ucraina).

Partenerii noştri în acest proiect sunt Agenţia de Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră „Transcarpatia” din Ucraina, Uzhhorod şi Fundaţia de Speologie „Club speo Bucovina” din Suceava. Fiecare dintre ei au un rol bine definit şi definitoriu în atingerea obiectivelor propuse.

          Încă din faza de elaborare a proiectului, partenerii noştri au avut un rol direct şi activ la stabilirea obiectivelor generale şi definitivarea activităţilor, asumându-şi răspunderi precise şi contribuind la alocarea echilibrată a resurselor necesare şi disponibile. Un aspect important în ceea ce priveşte implicarea partenerilor este dat de principiul competenţei.

          Experienţa partenerului ucrainean constă în derularea de activităţi specifice privind managementul bazelor de date, dezvoltarea regională, protecţia mediului şi managementul campaniilor şi participarea publică.

          Partenerii români participă la dezvoltarea şi implementarea proiectului în baza obiectivelor comune stabilite, a bunelor legături de colaborare statornicite în decursul anilor precedenţi. Încrederea reciprocă, transparenţa şi modul de comunicare direct au condus la creşterea impactului acţiunilor comune derulate până în prezent, fiind un factor important care asigură succesul proiectului şi motivează echipa de implementare a proiectului.

          Activităţile de redactare baza de date, realizare pagină web, organizare de cursuri de instruire, audit, vor fi subcontractate unor firme sau persoane competente, conform legislaţiei în vigoare.

 

 
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web
 
  Copyright © 2006. Clubul de speologie "MONTANA" Baia Mare